Terug

Wegbeheerders

Verkeerslicht.nl wil samen met U de functionele en verkeerskundige werking van verkeerslichtenregelingen in Nederland optimaliseren. Dit met als doel om de veiligheid, de doorstroming en het milieu te verbeteren.

Opmerkingen die weggebruikers hebben over verkeerslichtenregelingen worden vaak veroorzaakt door slecht werkende detectie/drukknoppen, veranderd verkeersbeeld (structureel of tijdelijk), foutieve instellingen van variabelen (hiaattijden, maximum groentijden, kloktijden, schakelaars, ect) of andere onverwachte redenen. Deze fouten worden door de reguliere beheersysteem niet of pas later opgemerkt.

Zo duurt het vaak lang voordat ondergedrag van detectielussen en drukknoppen wordt geconstateerd. Zeker als de betreffende lus of drukknop het af en toe toch even doet.
Ook zijn er specifieke momenten op de dag dat een installatie minder goed werkt dan bekend is bij de wegbeheerder.
Verkeerd ingestelde hiaattijden vallen met name op wanneer het wat drukker is. Wanneer dit maar enkele keren per dag voorkomt blijft ook dit vaak onopgemerkt.

Het is voor wegbeheerders heel leerzaam om inzicht te hebben in hoe de weggebruikers de werking van de verkeerslichtenregelingen ervaren. Deze inzichten kunnen helpen bij het ontwerp en het beheer van de installaties. De ervaring leert dat weggebruikers een prima bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het ontwerp- en het beheerproces.
Er zijn opvallend veel mensen die terechte en doordachte opmerkingen maken.

Verkeerslicht.nl verzamelt voor U alle opmerkingen die door weggebruikers worden gemaakt over uw verkeersregelinstallaties. Het gaat zoals eerder gemeld met name om de functionele en verkeerskundige werking.
Wanneer de weggebruikers de app gebruiken worden de tijd en de locatie meteen goed opgeslagen. Dit helpt U bij het analyseren van de opmerking. Zeker wanneer uw installatie ruwe data (VLOG of MV-files) opslaat.

Weggebruikers weten vaak niet wie de beheerder van een installatie is en vinden het te moeilijk om hier naar op zoek te gaan. Met onze aanpak wordt die kloof gedicht.

Wanneer een weggebruiker via de app een opmerking maakt krijgt hij of zij eerst een mail met daarin de vraag om via een link naar ons systeem de opmerking verder toe te lichten.
Bij iedere verkeerslichtenregeling die in ons systeem is opgenomen wordt een tekst getoond waarin U als wegbeheerder kan uitleggen hoe de betreffende installatie werkt. Wat de specials zijn op die locatie.
Veel weggebruikers kunnen na het lezen van deze uitleg besluiten om hun opmerking toch maar niet of juist wel in te dienen.
Wanneer de weggebruiker de toelichting heeft gegeven en de opmerking daadwerkelijk maakt wordt de melding verwerkt in ons systeem.

Indien U dit met Verkeerslicht.nl heeft afgesproken ontvangt U een mail naar aanleiding van iedere gemaakte en bevestigde opmerking. U heeft via de site ook een (grafisch) inzicht in de hoeveelheden en de locaties waar opmerkingen zijn gemaakt.
Dit inzicht kunt U gebruiken voor het (laten) uitvoeren van functioneel of verkeerskundig onderhoud. Ook voor de prioritering hiervan kunt U gebruik maken van het aantal en de aard van de opmerkingen.

Verkeerslicht.nl houdt voor U bij hoeveel opmerkingen er over uw installaties worden gemaakt en laat in een overzicht zien hoe deze aantallen zich in de tijd ontwikkelen.
Wanneer U iets aan een installatie heeft (laten) veranderen kunt U in één actie alle weggebruikers die een opmerking hebben geplaatst informeren. Ook kunt U de betreffende weggebruikers uitleggen waarom U iets of juist niets heeft aangepast.